واحد فناوری اطلاعات

نام واحد: فناوری اطلاعات

مسئول واحد فناوری اطلاعات: خانم ناهید قربانی

 

شرح وظایف:

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها
فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)
نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ،  آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز
ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران
ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها
رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري
 
شرح وظایف مسئول فنآوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS
آموزش HIS 
برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت فنآوری اطلاعات
آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .
تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص آن بیمارستان .
ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهاي مجموعه.
اعلام گزارش خرابی و نقص به کمیته HIS  و پی گیری رفع آن از طريق مسئول مربوطه.
نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری رفع آن از محل تامین.
تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.
تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .

جستجو