واحد ترخیص

نام واحد : ترخیص

نام و نام خانوادگی مسئول: آقای سپهدار غلامی

تعداد پرسنل : 2 نفر

 

واحد ترخیص بیمارستان

 

در این واحد ابتدا پرونده بیماران ترخیص توسط منشی های محترم بخشها تحویل همکاران واحد ترخیص داده می شود.و بعد از تفکیک نمودن و تکمیل مدارک بیمه ای و یا استرداد وجه به بیمار و رجوع به مددکاری،بیمار را ترخیص نموده و پرونده را به مرحله بعدی یعنی اسناد پزشکی هدایت کرده سپس خدمات ارائه شده به بیمار وارد سیستم HIS میشود و برگ صورتحساب به ان ضمیمه می شود.پرونده بعد از ثبت در سیستم مرحله آنالیز و بازبینی آن انجام میگیرد و اشکالات پرونده اصلاح می شود. پرونده پس از اصلاح کامل و تکمیل سند بیمه ای آن به قسمت بیمه داده می شود تا کارشناسان بیمه ناظر و مستقر در بیمارستان آن را تایید نمایند.در مراحل بعدی اسناد و مدارک مربوط به پرونده به همراه لیست ریز خدمات آنها بسته بندی شده و به سازمان های بیمه گر ارسال می گردد.

جستجو